ciprianmoldovan@englezapepaine.ro
verbe neregulate engleza
test calități și defecte în engleză
test lista verbelor neregulate
reading practice

VERBE NEREGULATE ENGLEZA – LECȚIA NR. 19

verbe neregulate engleza este o lecție care vă oferă cele mai importante informații referitoare la verbele neregulate din limba engleză. Pentru a ajuta învățarea, așa cum v-ați obișnuit deja, lecția are trei părți complementare: o lecție video, un material scris și un test de tip multiple choice sau grilă.

verbe neregulate engleza din limba engleză este, în fapt, o condiție sine qua non pentru oricine va dori să învețe engleza. De ce? Pentru simplu motiv că aceste verbe sunt cele mai prezente verbe în limbajul cotidian.

Așa cum am mai amintit, verbele neregulate sunt verbele care au trei forme: infinitiv, trecut și participiul trecut.

Partea grea este că trebuie să le învățați pe de rost. Este singura modalitate. Partea bună constă în faptul că aceste verbe vă vor folosi în cele mai multe situații.

Încă o mică precizare, dacă îmi permiteți! Există forme verbale paralele pentru trecut și participiul . trecut. 

get – got / gotten – got / gotten = a obține

În exemplul de mai sus, formele secunde aparțin englezei americane.

Iată, conform wikipedia, lista verbelor neregulate:

 

Infinitiv Trecut Participiu trecut Traducere
arise arose arisen a apărea, răsări
awake  awoke  awoken  a se trezi
be was/were been a fi
bear bore borne/born a purta
beat beat beaten a bate
become became become  a deveni
begin began begun a începe
bend bent bent a îndoi
bet bet bet a paria
bid bid bid a face o ofertă
bind bound bound a lega
bite bit bitten a mușca
bleed bled bled a sângera
blow blew blown a sufla
break broke broken a sparge
breed bred bred a crește, a naște
bring brought brought a aduce
broadcast broadcast broadcast a difuza
build built built a construi
burn burnt/burned burnt/burned a arde
burst burst burst a exploda
buy bought bought a cumpăra
can could could a fi în stare
cast cast cast a arunca
catch caught caught a prinde
choose chose chosen a alege
cling clung clung a se agăța
clothe clothed/clad clothed/clad a îmbrăca
come came come a veni
cost cost cost a costa
creep crept crept a se târî
cut cut cut a tăia
deal dealt dealt a avea de-a face bu …
dig dug dug a săpa
do did done a face
draw drew drawn a desena, a trage
dream dreamt/dreamed dreamt/dreamed a visa
drink drank drunk a bea
drive drove driven a conduce
eat ate eaten a mânca
fall fell fallen a cădea
feed fed fed a hrăni
feel felt felt a simți
fight fought fought a lupta
find found found a găsi
flee fled fled a fugi din
fly flew flown a zbura
forbid forbade forbidden a interzice
forget forgot forgotten a uita
forgive forgave forgiven a ierta
freeze froze frozen a îngheța
get got got (UK)/gotten (US) a primi
give gave given a da
go went gone a merge
grind ground ground a măcina
grow grew grown a crește
hang hung/hanged hung/hanged a atârna
have had had a avea
hear heard heard a auzi
hide hid hidden a ascunde
hit hit hit a lovi
hold held held a ține
hurt hurt hurt a răni
keep kept kept a păstra
kneel knelt/kneeled knelt/kneeled a îngenunchea
know knew known a ști
lay laid laid a așeza
lead led led a conduce
lean leant/leaned leant/leaned a se rezema
leap leapt/leaped leapt/leaped a sări
learn learnt/learned learnt/learned a învăța
leave left left a părăsi, a pleca
lend lent lent a împrumuta
let let let a permite
lie lay lain a se  afla
light lit/lighted lit/lighted a aprinde
lose lost lost a pierde
make made made a face
mean meant meant a însemna
meet met met a întâlni
pay paid paid a plăti
put put put a pune
quit quit quit a renunța
read read read a citi
ride rode ridden a călări, a merge pe bicicletă
ring rang rung a suna
rise rose risen a răsări
run ran run a alerga
saw sawed sawn a tăia cu ferăstrăul
say said said a spune
see saw seen a vedea
seek sought sought a căuta
sell sold sold a vinde
send sent sent a trimite
set set set a seta
sew sewed sewn a coase
shake shook shaken a scutura
shed shed shed a năpârli
shine shone shone a străluci
shoot shot shot a împușca, a filma
show showed shown a arăta
shrink shrank/shrunk shrunk/shrunken a se strânge
shut shut shut a închide
sing sang sung a cânta
sink sank sunk a scufunda
sit sat sat a se așeza
sleep slept slept a adormi
slide slid slid a aluneca
smell smelt/smelled smelt/smelled a mirosi
speak spoke spoken a vorbi
spell spelt/spelled spelt/spelled a ortografia, a pronunța pe litere
spill spilt/spilled spilt/spilled a vărsa
spend spent spent a cheltui, a petrece
spit spat spat a scuipa
spin span spun a învârti
split split split a împărți
spread spread spread a întinde, a răspândi
spring sprang sprung a sări
spoil spoilt/spoiled spoilt/spoiled a se strica, a răsfăța
stand stood stood a sta în picioare
steal stole stolen a fura
stick stuck stuck a lipi
sting stung stung a înțepa
stink stank stunk a mirosi urât
stride strode stridden a păși
strike struck struck a lovi
strive strove striven a se strădui
swear swore  sworn a jura
sweep swept swept a mătura
swell swelled swollen a se umfla
swim swam swum a înota
take took taken a lua
teach taught taught a învăța, a preda
tear tore torn a rupe, a sfâșia
tell told told a spune, a povesti
think thought thought a gândi
throw threw thrown a arunca
tread trod trod/trodden a călca
understand understood understood a înțelege
undertake undertook undertaken a întreprinde
wake woke woken a trezi
wear wore worn a purta, a fi îmbrăcat cu
weave wove/weaved woven/weaved a țese
weep wept wept a plânge
wet wet wet a uda
win won won a câștiga
wind wound wound a roti
wring wrung wrung a răsuci
write wrote written a scrie

 

verbe neregulate engleza

verbe neregulate engleza, verbe neregulate engleza, verbe neregulate engleza

RELATED POSTS
Comments
 • CONSUELA MUNTEANU October 30, 2016 Reply

  thanks a lot

 • “Conjugări”…
  S-a aşternut covor de foşnet
  Peste aleile pustii şi triste.
  În şuierul de vînt şi trosnet,
  De crengi desprinse ,despletite
  Se-nalţă cîte un stol de păsări
  Care zburătăcesc mereu grăbite…
  Soarele ,care e-acum în asfinţit
  Strecoară cu parcimonie
  Prin crengile golite de frunziş
  Cîte o rază galbenă cu dibăcie
  PS Încerc să memorez un verb neregulat
  Şi nu-nţeleg de ce englezul “educat”
  Scrie cuvîntul altfel ,decît e pronunţat
  ( Dar parcă numai asta am eu acum în cap?
  Am multe întrebări de care-aş vrea să scap!)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *