ciprianmoldovan@englezapepaine.ro
pronuntia in engleza
test pronuntia in engleza
test sunetele limbii engleze

PRONUNȚIA ÎN ENGLEZĂ – LECȚIA NR. 7

Pronuntia in engleza este o lecție integrată. Vă sugeram să începeți prin a urmări cele 7 video clipuri. Apoi, citiți lecția scrisă, pentru ca la final să faceți testul referitor la pronuntia in engleza.
Videoclipurile din seria pronuntia in engleza vă dezvăluie care sunt cele mai importante reguli. Oricine dorește șă învețe limba engleză se va lovi de o multitudine de reguli și excepții. Bineînțeles că există reguli clare, dar numărul excepțiilor este deloc de neglijat.
Dierențele în pronunție este dată, ca și în limba română, de limba de origine a cuvântului pronunțat. Acest lucru face posibilă, de exemplu, pronunțarea grupului ch în trei feluri total diferite. Astfel, acest grup poate fi pronunțat ci sau ce, ș sau chiar c normal.


În limba engleză. dificultatea în pronunție vine de la vocale. Aceastea se pronunță în mod diferit, în funcție de doi factori majori: tipul silabei și accentul acesteia.
Silabele, în limba engleză, pot fi închise și deschise. Silabele închise se termină în consoană, în timp ce silabele deschise au la inal o vocală. Precizăm că este vorba de cum se scrie silaba, nu de cum se citește aceasta. De exemplu, late este o silabă deschisă, iar sit este o silabă închisă.
În silabele deschise accentuate, vocalele se pronunță exact ca în alfabet. Adică, a se pronunță ei, e se pronunță i, i se pronunță ai, o se pronunță ău și u se pronunță iu.
Dacă silaba este închisă, aceleași vocale se vor pronunța total diferit.


pronuntia in engleza


Să vedem câteva exemple concrete, pentru a înțelege aceste reguli mai aride.
Vocala A: late /leit/, mate /meit/, fate /feit/, plate /pleit/. Deci, vom citi ei, exact ca litera din alfabet.
Vocala E: Pe-ter /pi-tă/, me-tre /mi-tă/. Deci e se citește i, exact ca litera din alfabet. Vocala I: site /sait/, bite /bait/, kite /cait/, fire /faiă/. Deci, această vocală se citește ai, exact ca șitera din alfabet. Vocala O: go /gău/, so /său/, ago /ăgău/. Deci, vocala o se citește ău, exact ca în alfabet. Vocala U: cute /chiut/, mute /miut/, amuse /ămiuz/. Deci, Această vocală se citește iu, exact ca litera din alfabet.


În silabele închise, aceleași vocale se citesc total diferit. Astfel, litera A se citește e spre a sau, dacă vreți, un ea rostit foarte rapid. Rat se citește aproximativ /reat/, în timp ce bat va fi pronunțat aproximativ /beat/.
Litera E, în silabele închise, adică cele care se termină în consoană,ce citește cam ca e-ul nostru. De aceea, vom citi /vet/,/let/ și /ghet/ cuvintele vet, let și get.
Litera I se va citi ca un i scurt. Astfel, cuvintele sit, fit, slip vor fi citite /sit/, /fit/ și /slip/.
Litera O se va citi ca un o spre a, în timp ce litera U, pentru silabele închise, se va citi un a scurt. De exemplu, dacă litera u din mute se citește /iu/ pentru că este o silabă deschisă. Pe de altă parte, aceeași literă se va citi a scurt în cuvântul cut, pentru că avem de-a face cu o silabă închisă.
Pronuntia in engleza conține reguli de pronunțare contextuală. Aflăm astfel că litera b se poate citi ca în română, dar nu se citește deloc dacă apare în grupul – mb. Același lucru se întâmplă și pentru succesiunea de litere – btl, ca în subtle. Mai aflăm că w se citește u în mai toate situațiile, dar poate să rămână nepronunțat, în cuvinte ca who. Pronunția grupului th este explicată și ea, pentru că este esențială pentru orice om care dorește să învețe pronunția în engleza. O altă caracteristică particulară a limbii engleze este cantitatea vocalică. Există vocale în engleză care se pronunță mai lung sau mai scurt. Gândiți-vă, de exemplu, la dubletul copii-copiii pentru a înțelege ce înseamnă un i lung.


Comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *